تعاریف و اصطلاحات:سیستم ایران کد نظام ملی طبقه بندی و شناسه کالا و خدمات (ایران کد) نامیده میشودایران کد

سیستمی است که برای هر کالا یک کد ملی واحد تولید و اطلاعات کامل آن را گردآوری، طبقه بندی ذخیره و توزیع می نماید. در این سیستم کلیه اطلاعات شرکتهای تامین کننده کالا و محصولات وابسته مدیریت شده و در اختیار کاربران مختلف قرار میگیرد.سیستم GS1:سیستمی مشتملبر استاندارهای بین المللی است که توسط نمایندگان سازمان جهانی GS1 برای متقاضیان پیاده سازی میگردد. در این سیستم به هر قلم کالای تجاری که براساس معیارهای تعریف شده در دستورالعمل های GS1 جهانی دارای تفاوت با سایر اقلام تجاری است یک شماره شناسایی منحصر به فرد تعلق میگیرد.تولید کنندگان :اشاخص حقیق یا حقوقی هستند که محصولاتی را به واسطه مجوز یا مجوزهای مربوطه تولید نموده و غالبا با نام تجاری (Brand) خود به بازار عرضه مینمایند.توزیع کنندگان:اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که کالا را از تولید کنندگان خریداری نموده و با نام تجاری (Brand) خود به بازار عرضه نموده و مسئولیت آن کالاها را به عهده دارندمتقاضی:شخص حقیقی یا حقوقی است که برای عضویت در سیستم ایران کد درخواست عضویت می نماید. عضو، شخص حقیقی یا حقوقی است که برای عضویت در سیستم ایران کد اقدام و کد عضویت ایران کد را دریافت نموده