برگزاری دوره تخصصی حضور در نمایشگاه ها در روزهای پنجشنبه و جمعه 28 و 29 آذر ماه

مدرس : جناب آقای آریا مجیدی دبیر ستاد اکسپو ایران در دبی – امارت 2020