موضوع قرارداد: عبارتست است همکاری و مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی بلند مدت مدیریت اجرائی کسب و کار، بیمه و سایر رشته ها و همچنین دوره های کوتاه مدت
معرفی رشته MBA :
توسعه کشور و ارتقاء استاندارد زندگی در آن مستلزم بهبود و ارتقا کیفیت مدیریت در سازمان های اقتصادی و اجتماعی است. با بهبود مدیریت است که میتوان بهروری را افزایش داد و از ظرفیت ها و امکانات موجود کالا و خدمات بیشتری را تولید نمود
امروزه مدیریت به عنوان یکی از شاخه های معروف بشری پیشرفت زیادی نموده است و آموزش و تحقیق در زمینه آن گسترش فراوانی یافته است با توجه به اهمیت مدیریت در رشد و ارتقا سازمان ها و جوامع نظام های آموزشی عالی کشورها آموزش و تحقیق در حوزه مدیریت ایجاد رشته کارشناسی ارشد مدیریت MBA در کشورهای مختلف جهان است
اگر بخواهیم تعریف دقیق تر از اهداف MBA داشته باشیم باید توجه داشت که هدف اسن دوره پذیرش فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی رشته های مختلف میباشد.توانای های دانش پذیران در زمینه های زیر میباشد
1- اداره راهبری موثر و کارآمد سازمان یا یک بخش تحصصی از ان نظیر بخش های تولیدی، بازاریابی و فروش، اطلاعات و مالی
2- ایجاد تحول در یک بخش تخصصی سازمان
3- طراحی هدایت و رهبری تحول در کل سازمان پس از کسب تجارب عملی در مدیریت
4- کارآفرینی با ایجاد فعالیت های جدید در درون سازمان های جدید
5- ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه های مزبور به مدیران سازمانهای اقتصادی و اجتماعی
این اهداف تقریبا در تمام جهان یکسان است