ساعت کاری 7:30-14:00

کرمان خیابان شهداء، روبروی خانه معلم، کوچه شهداء6

03433326006

پیامک : 10001397

نتایج آزمون ها

مرکز آموزش بازرگانی کرمان

آزمون تاریخ 98/09/15

جهت دانلود فایل PDF نتیجه آزمون اینجا کلیک نمایید.

آزمون تاریخ 98/10/01

جهت دانلود فایل PDF نتیجه آزمون اینجا کلیک نمایید.

0